Saturday, April 13, 2013

Bìa bao (nylon) tập học sinh

8.000 VNĐ
- Bìa bao nylon dày, tốt, dùng bao tập học sinh.
- Quy cách: 10 tờ.
- Tập: 40.000 VNĐ/50 tờ (tặng 2 gôm G-Star).

No comments: Bìa bao (nylon) tập học sinh

Post a Comment

Top